Zhoabex LIPS

Zhoabex LIPS

فرمول Zhoabex LIPS به طور خاص برای ارائه فیلرهای درجه یک برای پزشکان طراحی شده است: با اثر بلند کنندگی ملایم و عملکرد کامل شکل دهی، کانتور را مشخص می کند و ترکیبی از ویژگی هایی را جمع آوری می کند که به طور انحصاری برای حجیم کردن حجم و در عین حال یک نتیجه طبیعی و زیبا ارائه می دهد.

فرمول Zhoabex LIPS برای ایجاد یکپارچگی بافتی بالا ایجاد شده است و اجازه می دهد تا عملکردهای فیزیولوژیکی نواحی تحت درمان را بدون بر هم زدن مورفولوژی آنها حفظ کنید. پرکننده پوستی مخصوص لب برای طیف وسیع تری از نیازها مناسب است.

محصولات ما

اطلاعات بیشتر

آیا میدانید؟

اطلاعات بیشتر

درباره ما

اطلاعات بیشتر

تماس با ما

برای اطلاعات بیشتر

تماس با ما